EUROPEAN CARAVAN FOR LEGALITY – No. JLS/2009/ISEC/AG/189 – 30-CE-0329861/00-73

This slideshow requires JavaScript.

Karavan Antimafije je itinerer koji za krajnji cilj ima suprostavljanje mafiji, moći kriminala i ilegalnim aktivnostima a zalaže se za širenje ideje o društvenoj pravdi i slobodi bez nasilja. Karavan Antimafije podstiče aktivno političko ponašanje što podrazumeva: ponovno korišćenje konfiskovanih dobara, prodaju robe od strane kooperativa koje upravljaju tom oduzetom imovinom, programe obrazovanja za demokratiju i zakonitost, podršku žrtvama nezakonitih aktivnosti kao što su zelenašenje, iznuda, borba protiv korupcije, certifikaciju zakonitosti preduzeća, transparentnost u javnim poslovima, aktivno učestovanje građana, odbranu prava, potpunu primenu italijanskog Ustava i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Međunarodni karavan prepliće se sa italijanskim koji svake godine u isto vreme putuje Italijom primenjujući istu metodologiju delovanja.

Ciljevi:                                                  

Međunarodni Karavan Antimafije ima zadatak da se širi i da predstavi Evropi svoje iskustvo stečeno u Italiji po pitanju borbe protiv mafije i organizovanog kriminala. Još 2005. godine Karavan je prošao Evropom i to kroz Albaniju, Bosnu, Srbiju, Švajcarsku i Francusku sarađujući sa raznim subjektima iz civilnog društva aktivnim u oblasti obrazovanja na temu zakonitosti. Upravo oni postaju partneri u novom izdanju Karavana 2011. i tako daju svoj doprinos u stvaranju evropske mreže, sačinjene od zemalja članica i onih koje to još nisu, sa ciljem da razmene iskustva i pozitivne prakse kao i način rada i delovanja.   Na kraju projekta, partneri će se sastati u Briselu sa ciljem da stimulišu i poboljšaju komunikaciju između civilnog društava, Evropskog parlamenta i Evropske komisije na temu zakonitosti što će doprineti donošenju zakonskih inicijativa za sprečavanje svih kriminalnih radnji.

Aktivnosti:

1. Istraživanje partnera na projektu na temu zakonitosti i raznih drugih aktivnosti sa kojima su se susreli u realizaciji svih aktivnosti samog projekta;
2. Tri seminara na temu: Obrazovanje po pitanju zakonitosti (održan u Bariju, decembar 2010.), Zakonitosti preduzeća (Milano, februar 2011.), Transparentnosti i odgovornosti u javnim poslovima (Livorno, mart 2011.);
3.  Karavan Antimafije putuje kroz unapred odabrane lokacije u Švajcarskoj, Francuskoj, Malti, Albaniji, Bosni, Srbiji i Bugarskoj gde će se održati konferencije za novinare, susreti sa lokalnim civilnim društvom i lokalnim vlastima, aktivnosti u školama, inicijative u javnosti na ulicama i drugim otvorenim lokacijama (proleće 2011.);
4. web portal koji povezuje partnere i daje informacije o razvoju projekta;
5. Radni kampovi u Korleoneu koje organizuje organizacija Arči Sicilija u saradnji sa Društvenom kooperativom „Lavoro e non solo“ uz učešće mladih koji dolaze iz svih partnerskih zemalja u projektu (jun/septembar 2011.);
6. Međunarodni susret lokalnih administratora koji se organizuje u Grasu u saradnji sa Avviso Pubblico za vreme boravka Karavana u Francuskoj;
7. Web-radio (Radio Cage iz Livorna) je aktivan i izveštava sa raznih lokacija putujućeg Karavana i radnih kampova kako bi se postigao širok i raznolik dijapazon publike;
8. Prikupljanje video materijala, fotografija, beleški i priča sa putovanja Karavana;
9. Završni susret u Briselu na  kojem će se diskutovati o rezultatima projekta zajedno sa predstavnicima Evropske komisije.

Partners
Promoter/coordinator:
Arci Nazionale (IT)

Partners:
Centro di Iniziativa Europea (IT), Cdie Bulgaria (BG), Festival Transméditerranée (FR), Inizjamed (MT), Saveria Antiochia Omicron (IT)

Associated Partners:
Avviso Pubblico (IT), Foundation for Youth Culture and Arts (RS), Quendra e Gruas Kristal Berat (AL), OKC Abrasevic (BiH), ODISEJ Bratunac (BiH), Organized Crime Observatory (CH), Radovi u Toku Novi Sad (RS), Studentski Kulturni Centar Novi Sad (RS), Woman Centre “Kristal” Berat (AL)

Supporting the action:
Libera: associazioni nomi e numeri contro le mafie (IT), Cgil (IT), Cisl (IT), Uil (IT), Regione Puglia (IT), Arci Ragazzi (IT), Banca Etica (IT), Comune di Bari (IT), Comune di Lodi (IT), Comune di Livorno (IT), Comune di Vittoria (IT), Provincia di Pisa (IT), South Backa District (RS)

 

flag_yellow_low

Prevention of and Fight against Crime 2009
With financial support from the
Prevention of and Fight against Crime Programme
European Commission – Directorate General Home Affaires

The information contained in this web site does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.

____________________________________________________

___________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s